Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Tilgang til amerikanske offshore olje- og gassressurser er fortsatt av avgjørende viktighet for den amerikanske energisikkerheten og økonomisk vekst.

USA er verdens ledende produsent av olje og naturgass. USA gikk gjennom en renessanse i energiindustrien i 2008, drevet av den innovative kombinasjonen av horisontal boring og hydraulisk fracturing. Vi lever nå i en tid med innenlands energioverskudd, som har påvirket markedene samtidig som det har sørget for mange økonomiske fordeler. I november 2016 ble USA en nettoeksportør av naturgass for første gang siden 1957. Og, i desember 2018, eksporterte USA mer råolje enn vi importerte for første gang noensinne.

Nasjonalt støtter energibransjen mer enn 10 millioner jobber i alle 50 stater. Amerikas energioverskudd har også bidratt til å senke energikostnaden for forbrukerne. Mellom 2008 – omtrent da renessansen i USAs energiindustri startet – og 2014, falt gjennomsnittlige årlige enerigkostnader per husholdning med 14 prosent. Samtidig har amerikansk energi senket kostnader for virksomheter og industrien, drevet produksjonssektorens gjenfødelse, og hentet tilbake et utall produsenter fra utlandet og tilbake til USA.

Ved å legge til rette for frie markeder, fri handel og rettssikkerheten, kan lovgiverne skape et miljø der innbyggere og virksomheter finner og forfølger nye innovasjoner og muligheter, investerer og bygger, og oppnår enestående suksess ved å tilføre verdi til hele landet.

Det er imidlertid fortsatt slik at hindre for tilgang til amerikanske olje- og gassressurser offshore begrenser utviklingen gjennom et bredt overordnet regelverk. Omkring 94 prosent av OCS-land er for øyeblikket utilgjengelig for olje- og gasslisenser, noe som gjør at en stor del av amerikanske energiressurser ligger uutnyttet. Nylige studier estimerer at lisensiering og utvikling av alle offshore-områder kan støtte nesten 750 000 nye arbeidsplasser, generere nesten 200 milliarder dollar i samlede inntekter for føderale og statlige myndigheter, og bidra med mer enn 60 milliarder dollar per år til den amerikanske økonomien.

Relatert innhold

Politiske bidrag og lobbyvirksomhet

ExxonMobil mener at det å kunne registrere seg, stemme, holde seg oppdatert på politiske spørsmål, tjene i offentlige verv samt valgkamper og verv på lokalt, statlig og nasjonalt nivå er viktige rettigheter og plikter for innbyggerne i et demokrati.

Konfliktmineraler

I henhold til Securities Exchange Act fra 1934 må ExxonMobil ha visse redegjørelser angående forsyningskilder for konfliktmineraler.
Global energihandel: skape et robust nettverk

Global energihandel: skape et robust nettverk

Koblingen mellom global økonomisk vekst og etterspørselen etter energi er tydelig – for å oppnå vekst trenger verden omkring 25 prosent mer energi innen 2040. Ved å sørge for at energitilførselen flyter lett mellom land, bidrar et robust, globalt handelsnettverk til å oppfylle behovet for energi på en effektiv og kostnadseffektiv måte.
Gjennomsiktighet

Gjennomsiktighet

ExxonMobils involvering i gjennomsiktighetsaktiviteter er en naturlig videreføring av vårt fokus på etisk adferd.