Bærekraftige vannløsninger: politiske vurderinger

Artikkel

Tilgang til vann, energi, mat og husly kan for millioner av mennesker rundt i verden være kritiske skritt for å forbedre levestandarden og skape et bedre liv for sine familier. Samtidig legger en voksende befolkning og økte levestandarder stadig større press på lokale vannressurser eller tilknyttede økosystemer. Hvordan vil samfunnet håndtere denne påvirkningen på en måte som kan gavne fremtidige generasjoner? Vi trenger bærekraftige vannløsninger som er utviklet gjennom kombinasjonen av gode vitenskapelige og driftsrelaterte fremgangsmåter, gjennomtenkt planlegging med hensyn til lokale vannforhold og balanserte politiske tilnærminger.

Som med mange kompliserte problemer kan det være utfordrende å avgjøre hvor fokuset og de begrensede ressursene skal legges. ExxonMobil arbeider for fire brede, potensielt sett verdifulle veier mot meningsfylt fremgang:

  • Bedre data – Flere og bedre målinger og mer data på vannskille-skala kan styrke langsiktig planlegging og skape bærekraftige lokale løsninger.
  • Dra fordeler av gjensidig avhengighet – Energiforbruk og vannforbruk henger ofte sammen, og ved å investere i energieffektivitet eller forbedringer i vannforbruket kan man oppnå flere fordeler og spare på begge disse verdifulle ressursene.
  • Oppnå resultater med en integrert tilnærming – På grunn av forholdet mellom mat, energi og vann bør politikere ta utgangspunkt i en omfavnende tilnærming som anerkjenner og adresserer utfordrende prioriteringer.
  • Delta i samtale og samarbeid – Fordi vannutfordringer påvirker mange ulike interessenter, bør bærekraftige løsninger være basert på flere perspektiver på de nær- og langsiktige vannbehovene til lokalsamfunn og økosystemer.

Olje- og gassindustrien vil fortsatt spille en viktig rolle i utviklingen av bærekraftige vannløsninger. ExxonMobil er opptatt av å jobbe mot disse løsningene samtidig som vi på en ansvarlig måte leverer energi- og petrokjemiske produkter verden har behov for.

Relatert innhold