Bærekraftige vannløsninger: politiske vurderinger

Tilgang til vann, energi, mat og husly kan for millioner av mennesker rundt i verden være kritiske skritt for å forbedre levestandarden og skape et bedre liv for sine familier. Samtidig legger en voksende befolkning og økte levestandarder stadig større press på lokale vannressurser eller tilknyttede økosystemer. Hvordan vil samfunnet håndtere denne påvirkningen på en måte som kan gavne fremtidige generasjoner? Vi trenger bærekraftige vannløsninger som er utviklet gjennom kombinasjonen av gode vitenskapelige og driftsrelaterte fremgangsmåter, gjennomtenkt planlegging med hensyn til lokale vannforhold og balanserte politiske tilnærminger.

Som med mange kompliserte problemer kan det være utfordrende å avgjøre hvor fokuset og de begrensede ressursene skal legges. ExxonMobil arbeider for fire brede, potensielt sett verdifulle veier mot meningsfylt fremgang:

  • Bedre data – Flere og bedre målinger og mer data på vannskille-skala kan styrke langsiktig planlegging og skape bærekraftige lokale løsninger.
  • Dra fordeler av gjensidig avhengighet – Energiforbruk og vannforbruk henger ofte sammen, og ved å investere i energieffektivitet eller forbedringer i vannforbruket kan man oppnå flere fordeler og spare på begge disse verdifulle ressursene.
  • Oppnå resultater med en integrert tilnærming – På grunn av forholdet mellom mat, energi og vann bør politikere ta utgangspunkt i en omfavnende tilnærming som anerkjenner og adresserer utfordrende prioriteringer.
  • Delta i samtale og samarbeid – Fordi vannutfordringer påvirker mange ulike interessenter, bør bærekraftige løsninger være basert på flere perspektiver på de nær- og langsiktige vannbehovene til lokalsamfunn og økosystemer.

Olje- og gassindustrien vil fortsatt spille en viktig rolle i utviklingen av bærekraftige vannløsninger. ExxonMobil er opptatt av å jobbe mot disse løsningene samtidig som vi på en ansvarlig måte leverer energi- og petrokjemiske produkter verden har behov for.

Relatert innhold

Politiske bidrag og lobbyvirksomhet

ExxonMobil mener at det å kunne registrere seg, stemme, holde seg oppdatert på politiske spørsmål, tjene i offentlige verv samt valgkamper og verv på lokalt, statlig og nasjonalt nivå er viktige rettigheter og plikter for innbyggerne i et demokrati.

Konfliktmineraler

I henhold til Securities Exchange Act fra 1934 må ExxonMobil ha visse redegjørelser angående forsyningskilder for konfliktmineraler.
Global energihandel: skape et robust nettverk

Global energihandel: skape et robust nettverk

Koblingen mellom global økonomisk vekst og etterspørselen etter energi er tydelig – for å oppnå vekst trenger verden omkring 25 prosent mer energi innen 2040. Ved å sørge for at energitilførselen flyter lett mellom land, bidrar et robust, globalt handelsnettverk til å oppfylle behovet for energi på en effektiv og kostnadseffektiv måte.
Gjennomsiktighet

Gjennomsiktighet

ExxonMobils involvering i gjennomsiktighetsaktiviteter er en naturlig videreføring av vårt fokus på etisk adferd.
Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Tilgang til amerikanske offshore olje- og gassressurser er fortsatt av avgjørende viktighet for den amerikanske energisikkerheten og økonomisk vekst.