Gjennomsiktighet

ExxonMobils involvering i gjennomsiktighetsaktiviteter er en naturlig videreføring av vårt fokus på etisk adferd.

Artikkel

Vi anerkjenner behovet for gjennomsiktighet i offentlige betalinger knyttet til relevante offentlige og private statlige selskaper for å avgjøre verdien av totale myndighetsinntekter, og for å hjelpe innbyggerne med å holde sine myndigheter ansvarlige for bruken av disse inntektene.

ExxonMobil støtter engasjement hos flere interessenter med det formål å øke gjennomsiktigheten i myndigheters inntekter fra utvinningsindustrier. Vi mener de mest vellykkede gjennomsiktighetsaktivitetene er de som gjelder alle utenlandske, nasjonale og statlig eide selskaper, som beskytter proprietær informasjon for å legge til rette for kommersiell konkurranse, som oppfyller alle internasjonale handelsavtaler og lover, og som ikke bryter vertslandets lover eller kontraktsmessige plikter. Vi overvåker og deltar i gjennomsiktighetsaktiviteter, og vi vil fortsette å arbeide med myndigheter for å utvikle nye rapporteringsregler som støtter opp under gjennomsiktighetsaktiviteter i land der vi har virksomhet.

Ytelser og initiativer

ExxonMobils langvarige innsats for å legge til rette for gjennomsiktighet av inntekter har bidratt til å redusere korrupsjon, forbedre myndighetenes ansvarlighet og legge til rette for en større økonomisk stabilitet på et globalt nivå. Siden oppstarten har vi vært en aktiv deltaker i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), en global organisasjon som arbeider for åpen og ansvarlig administrasjon av olje-, gass- og mineralressurser. Selskaper og myndigheter som deltar i EITI rapporterer separate betalinger og inntekter, noe som gjør at EITI kan vurdere eventuelle ulikheter mellom totalsummene og publisere godkjente totale myndighetsinntekter.

ExxonMobil er aktiv både i EITI-sekretariatet og på nasjonale nivåer. En ExxonMobil-representant har sittet i EITI-styret som enten hoved- eller varamedlem siden oppstarten. Vi støtter EITIs søknads-, godkjennings- og implementeringsprosesser i de land vi har virksomhet. Vi arbeider med flere myndigheter som er EITI-medlemmer, samt andre som vurderer et medlemskap.

For øyeblikket er det 51 land som er etterfølgende medlemmer, eller som har blitt akseptert som kandidater for å starte rapportering under EITI-standarden.

Relatert innhold