Gjennomsiktighet

ExxonMobils involvering i gjennomsiktighetsaktiviteter er en naturlig videreføring av vårt fokus på etisk adferd.

Vi anerkjenner behovet for gjennomsiktighet i offentlige betalinger knyttet til relevante offentlige og private statlige selskaper for å avgjøre verdien av totale myndighetsinntekter, og for å hjelpe innbyggerne med å holde sine myndigheter ansvarlige for bruken av disse inntektene.

ExxonMobil støtter engasjement hos flere interessenter med det formål å øke gjennomsiktigheten i myndigheters inntekter fra utvinningsindustrier. Vi mener de mest vellykkede gjennomsiktighetsaktivitetene er de som gjelder alle utenlandske, nasjonale og statlig eide selskaper, som beskytter proprietær informasjon for å legge til rette for kommersiell konkurranse, som oppfyller alle internasjonale handelsavtaler og lover, og som ikke bryter vertslandets lover eller kontraktsmessige plikter. Vi overvåker og deltar i gjennomsiktighetsaktiviteter, og vi vil fortsette å arbeide med myndigheter for å utvikle nye rapporteringsregler som støtter opp under gjennomsiktighetsaktiviteter i land der vi har virksomhet.

Ytelser og initiativer

ExxonMobils langvarige innsats for å legge til rette for gjennomsiktighet av inntekter har bidratt til å redusere korrupsjon, forbedre myndighetenes ansvarlighet og legge til rette for en større økonomisk stabilitet på et globalt nivå. Siden oppstarten har vi vært en aktiv deltaker i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), en global organisasjon som arbeider for åpen og ansvarlig administrasjon av olje-, gass- og mineralressurser. Selskaper og myndigheter som deltar i EITI rapporterer separate betalinger og inntekter, noe som gjør at EITI kan vurdere eventuelle ulikheter mellom totalsummene og publisere godkjente totale myndighetsinntekter.

ExxonMobil er aktiv både i EITI-sekretariatet og på nasjonale nivåer. En ExxonMobil-representant har sittet i EITI-styret som enten hoved- eller varamedlem siden oppstarten. Vi støtter EITIs søknads-, godkjennings- og implementeringsprosesser i de land vi har virksomhet. Vi arbeider med flere myndigheter som er EITI-medlemmer, samt andre som vurderer et medlemskap.

For øyeblikket er det 51 land som er etterfølgende medlemmer, eller som har blitt akseptert som kandidater for å starte rapportering under EITI-standarden.

Relatert innhold

Politiske bidrag og lobbyvirksomhet

ExxonMobil mener at det å kunne registrere seg, stemme, holde seg oppdatert på politiske spørsmål, tjene i offentlige verv samt valgkamper og verv på lokalt, statlig og nasjonalt nivå er viktige rettigheter og plikter for innbyggerne i et demokrati.

Konfliktmineraler

I henhold til Securities Exchange Act fra 1934 må ExxonMobil ha visse redegjørelser angående forsyningskilder for konfliktmineraler.
Global energihandel: skape et robust nettverk

Global energihandel: skape et robust nettverk

Koblingen mellom global økonomisk vekst og etterspørselen etter energi er tydelig – for å oppnå vekst trenger verden omkring 25 prosent mer energi innen 2040. Ved å sørge for at energitilførselen flyter lett mellom land, bidrar et robust, globalt handelsnettverk til å oppfylle behovet for energi på en effektiv og kostnadseffektiv måte.
Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Tilgang til amerikanske offshore olje- og gassressurser er fortsatt av avgjørende viktighet for den amerikanske energisikkerheten og økonomisk vekst.