Politiske bidrag og lobbyvirksomhet

ExxonMobil mener at det å kunne registrere seg, stemme, holde seg oppdatert på politiske spørsmål, tjene i offentlige verv samt valgkamper og verv på lokalt, statlig og nasjonalt nivå er viktige rettigheter og plikter for innbyggerne i et demokrati.

Vi mener at god offentlig politikk oppnås ved at mange ulike opplyste stemmer deltar i den politiske prosessen. Av disse grunnene utøver ExxonMobil sin rett til å støtte og delta i politiske diskusjoner

Virksomhetens politiske bidrag

Styret har gitt ExxonMobil myndighet til å gi politiske bidrag til kandidatkomiteer og andre politiske organisasjoner som tillatt ved lov i USA og Canada. ExxonMobils støtte av kandidater og politiske organisasjoner reflekterer virksomhetens interesser, og ikke interessene til noen enkeltansatte, ledere eller uavhengige styremedlemmer. De politiske bidragene til selskapet, samt bidragene fra den selskapsfinansierte politiske aksjonskomiteen, blir vurdert av styret hvert år, og revideres rutinemessig gjennom interne revideringer av selskapets aktiviteter i forbindelse med offentlig og myndighetsrelatert virksomhet.

I 2018 bidro ExxonMobil med 350 000 dollar til støtte av fire nasjonale politiske organisasjoner tilhørende statlige politikere. I tillegg bidro selskapet med nesten 274 000 dollar i valgkampstøtte til mer enn 200 kandidater på statlig nivå og fem komiteer i åtte amerikanske stater. Bidragene innrapporteres til de aktuelle myndighetsorganene. Som det er pålagt for føderale entreprenører ved lov, har ExxonMobil ikke brukt virksomhetens midler til å støtte noen føderale kandidater, nasjonale politiske partier eller andre politiske komiteer, inkludert Super PAC-er. På føderalt nivå har ExxonMobil også valgt å ikke bruke selskapsmidler eller midler fra den politiske aksjonskomiteen til direkte uavhengige politiske utgifter, inkludert valgkampkommunikasjon.

Virksomhetens politiske bidrag – årlig oppsummering

Spesifiserte lister over virksomhetens politiske bidrag til nasjonale politiske organisasjoner samt kandidater og komiteer på statlig nivå for de siste fem år er tilgjengelig her.

ExxonMobil PAC

Som mange andre virksomheter tilbyr ExxonMobil visse kvalifiserte ansatte og pensjonerte aksjonærer muligheten til å delta i den amerikanske politiske prosessen ved å bidra til en selskapsfinansiert politisk aksjonskomité (PAC, Political Action Committe). Deltakelse i PAC-en er fullstendig frivillig. Politiske bidrag som kommer fra PAC-en rapporteres månedlig til den føderale valgkommisjonen, og er offentlig informasjon.

I 2018 utbetalte ExxonMobils PAC mer enn 920 000 dollar til føderale og statlige kandidater og komiteer. En liste over bidragene fra ExxonMobils PAC i forbindelse med valgsyklusen 2017-2018 er tilgjengelig under. En detaljert oversikt over bidragene fra ExxonMobils PAC fra tidligere år kan finnes på nettsidene til den amerikanske føderale valgkommisjonen på http://www.fec.gov.

Bidrag fra virksomhetens PAC

Styregjennomgang

De politiske bidragene fra ExxonMobil og Imperial Oil gjennomgås på årlig basis av selskapets styre.

Politisk lobbyvirksomhet og beslutningspåvirking

ExxonMobil deltar i lobbyvirksomhet i USA på både føderalt og statlig nivå for å fremme våre meninger om saker som påvirker selskapet vårt og energiindustrien som helhet. Vi har et ansvar ovenfor våre kunder, ansatte, lokalsamfunn og aksjonærer for å representere deres interesser i diskusjoner om offentlig politikk som påvirker vår virksomhet.

ExxonMobil har en etablert praksis for å avgjøre hvilke politiske saker som er viktige for selskapet. Denne prosessen inkluderer å hente innspill fra relevante virksomhetsområder og avdelinger, som juridisk avdeling samt offentlig og myndighetsrelatert virksomhet. Nøkkelsaker gjennomgås av lederkomiteen og styret i selskapet. Vår innstilling i mange nøkkelsaker er tilgjengelig på dette nettstedet, samt på Exxchange, ExxonMobils samfunnsportal for beslutningspåvirking. Vår lobbyvirksomhet er samkjørt med disse innstillingene.

ExxonMobil yter støtte til en lang rekke tenketanker, bransjeorganisasjoner og koalisjoner for å kunne fremme opplyst dialog og god offentlig politikk i saker som er viktig for selskapets interesser. Disse områdene inkluderer, blant annet: økonomisk politikk, internasjonal handel, energi, miljø, arbeids/pensjonssaker, utdanning, straffereform og offentlig helse. Vår støtte innebærer ikke en støtte av alle politiske standpunkter eller synspunkter som fremmes av en mottakerorganisasjon. Vi gjennomfører en årlig evaluering av aktiviteten til hver enkelt organisasjon, og forbeholder oss retten til å initiere, stoppe eller trekke vår støtte til enhver tid. Noe av støtten som gis til disse organisasjonene kan brukes av selskapene for lobbyvirksomhet. ExxonMobil rapporterer kvartalsvis andelen utbetalinger som brukes til lobbyvirksomhet i offentlige rapporter i henhold til Lobbying Disclosure Act.

Lobbyvirksomhet er svært regulert i USA. ExxonMobil oppfyller fullt ut alle føderale og statlige reguleringer ved å rapportere vår føderale lobbyvirksomhet til den amerikanske kongressen, og lobbyvirksomhet på statlig nivå til de aktuelle organene som kreves. I 2018 rapporterte ExxonMobil om totalt 11,2 millioner dollar i utgifter til føderal lobbyvirksomhet i vår offentlige rapport i henhold til Lobbying Disclosure Act. Denne totalsummen inkluderer utgifter knyttet til kostnaden fra ansattes føderale lobbyvirksomhet, samt de delene av utbetalinger til bransjeorganisasjoner, koalisjoner og tenketanker som brukes på føderal lobbyvirksomhet. ExxonMobils ansatte og konsulenter var registrert for lobbyvirksomhet i 34 statlige og lokale jurisdiksjoner, og selskapet rapporterte inn 1,1 millioner dollar i utgifter til statlig og lokal lobbyvirksomhet i 2018.

Rapporter om føderal lobbyvirksomhet

Under er ExxonMobils rapporter om lobbyvirksomhet for 2017-2019 som rapportert til den amerikanske kongressen

ExxonMobil yter også støtte til organisasjoner som fremmer internasjonale relasjoner, institusjoner med sterke forskningsevner som bidrar til opplyste politiske beslutninger og organisasjoner som vurderer politiske alternativer i saker som er viktige for energiindustrien. Les mer om ExxonMobils bidrag til forskning på offentlig informasjon og politikk.

Relatert innhold

Konfliktmineraler

I henhold til Securities Exchange Act fra 1934 må ExxonMobil ha visse redegjørelser angående forsyningskilder for konfliktmineraler.
Global energihandel: skape et robust nettverk

Global energihandel: skape et robust nettverk

Koblingen mellom global økonomisk vekst og etterspørselen etter energi er tydelig – for å oppnå vekst trenger verden omkring 25 prosent mer energi innen 2040. Ved å sørge for at energitilførselen flyter lett mellom land, bidrar et robust, globalt handelsnettverk til å oppfylle behovet for energi på en effektiv og kostnadseffektiv måte.
Gjennomsiktighet

Gjennomsiktighet

ExxonMobils involvering i gjennomsiktighetsaktiviteter er en naturlig videreføring av vårt fokus på etisk adferd.
Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Tilgang til amerikanske offshore olje- og gassressurser er fortsatt av avgjørende viktighet for den amerikanske energisikkerheten og økonomisk vekst.