Global energihandel: skape et robust nettverk

Koblingen mellom global økonomisk vekst og etterspørselen etter energi er tydelig – for å oppnå vekst trenger verden omkring 25 prosent mer energi innen 2040. Ved å sørge for at energitilførselen flyter lett mellom land, bidrar et robust, globalt handelsnettverk til å oppfylle behovet for energi på en effektiv og kostnadseffektiv måte.

I DENNE ARTIKKELEN

Global energihandel: skape et robust nettverk

Global energihandel

Mens den globale etterspørselen etter energi krever mange ulike tilbud og ressurser, viser studier at hoveddelen av global tilgang fortsatt vil fylles av olje og naturgass.

En nøkkelfaktor i å oppfylle energibehovene og skape en bedre levestandard for hundrevis av millioner av mennesker er å finne, produsere og transportere energiprodukter av alle slag over hele verden på en pålitelig og trygg måte. Å gjøre dette i en skala som er nødvendig for å nå nesten 8 milliarder mennesker hver eneste dag er en enorm utfordring for ExxonMobil og den globale energiindustrien.

ExxonMobil støtter et åpent, upartisk og regelbasert handel- og investeringssystem, og mener disse prinsippene er helt avgjørende for global frihandel, og for å tilrettelegge for produktivitet og økonomisk vekst. Dessuten sørger fri handel og sterk investeringsbeskyttelse for en større energisikkerhet ved å legge til rette for tilgang til ulike energiforsyninger og en produksjon som er tilstrekkelig for å møte den økende globale etterspørselen.

En god handelspolitikk og beskyttelse legger også til rette for effektive forsyningskjeder og en effektiv bevegelse av kapital, mennesker, informasjon og alle typer produkter.

Energihandelen omfatter ikke bare flytende naturgass (LNG) og råolje, men utallige andre produkter som er utledet fra råolje, inkludert raffinerte produkter som bensin og flybensin, samt destillater som diesel og fyringsolje.

Amerikansk eksport av ferdige produkter har også vokst betydelig i flere år.

De fleste tenker imidlertid ikke på det brede utvalget av andre produkter som lages av råolje og naturgass. Det finnes enormt mange slike produkter, faktisk tusenvis, som produseres, eksporteres og brukes hver eneste dag. Den kjemiske industrien er for eksempel blant USAs største produksjonsindustrier, og understøtter både et betydelig innenlandsmarked samt et voksende globalt marked. Det er også en av de største eksportsektorene i amerikansk produksjon. USA står for 15 prosent av globale kjemiske forsendelser, og er dermed verdensledende innen produksjon og eksport av kjemikalier.

Kjemikalier som brukes i produksjon av plast, limprodukter og jordbrukskjemikalier kommer alle fra råolje eller naturgass. Det gjør også farmasiprodukter, inkludert reseptmedisiner, vaksiner, vitaminer og reseptfrie medisiner for både menneskelig og veterinær bruk. Vanlige forbrukerprodukter inkluderer såper, vaskemidler og rensemidler, toalettartikler og kosmetikk, som alle er avhengige av hydrokarboner i produksjonsprosessene.

Handelsavtaler og politikk

Frihandelsavtaler har vist seg å være blant de beste måtene å åpne nye markeder på, ved å forbedre handelslovgivningen, redusere toll- og ikke-toll-barrierer, og ved å skape et mer stabilt og gjennomsiktig miljø for handel og investeringer. Fri handelsflyt er helt avgjørende for maksimal global økonomisk vekst, og påvirker dessuten den nasjonale sikkerheten.

Helt siden Adam Smith har det i praksis vært et konsensus blant økonomer, uavhengig av deres ideologiske posisjon i andre saker, om at internasjonal frihandel er i både handelslandene og verdens beste interesse.
Milton Friedman

ExxonMobils tilnærming til administrasjonen av internasjonal handel og investering fokuserer på:

  • Å utvikle frie og gjennomsiktige handels- og investeringsavtaler.
  • Å støtte tiltak for å forbedre den globale bevegelsen av varer og tjenester, informasjon, kapital og investeringer på en åpen, trygg og upartisk måte.

USA bør bruke den økonomiske kraften i frie forretningssystemet til å bidra til å fremme tilgangen til markeder, rettslige strukturer og integriteten til kommersielle kontrakter. Å øke størrelsen på markeder, inkludert olje, gass og kjemikalier, kommer alle forbrukere til gode, og fremmer en effektiv produksjon og distribusjon av varer.

Barrierer for fri handel og åpen investering i energisektoren kan dempe økonomisk vekst og skade landets energisikkerhet ved å begrense mangfoldet i energitilgangen, inkludert det som produseres i USA.

Relatert innhold

Politiske bidrag og lobbyvirksomhet

ExxonMobil mener at det å kunne registrere seg, stemme, holde seg oppdatert på politiske spørsmål, tjene i offentlige verv samt valgkamper og verv på lokalt, statlig og nasjonalt nivå er viktige rettigheter og plikter for innbyggerne i et demokrati.

Konfliktmineraler

I henhold til Securities Exchange Act fra 1934 må ExxonMobil ha visse redegjørelser angående forsyningskilder for konfliktmineraler.
Gjennomsiktighet

Gjennomsiktighet

ExxonMobils involvering i gjennomsiktighetsaktiviteter er en naturlig videreføring av vårt fokus på etisk adferd.
Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Tilgang til amerikanske offshore olje- og gassressurser er fortsatt av avgjørende viktighet for den amerikanske energisikkerheten og økonomisk vekst.